ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ & ಶಾಸ್ತ್ರೀಜೀ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ,2 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ಮತ್ತು ಲಾಲಬಹದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X