ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿದಾನ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಂಚವಟಿ ರಂಗಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು.ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಥ್ವಿನ್ ಕೆ ಉಡುಪಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು…ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X