ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೇಟಿ

ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷರತ ಇಲಾಖೆ ಪಿ ಎಂ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X